Ez a szolgáltatás már nem érhető el. További információért vedd fel a kapcsolatot a hirdetővel!

Host a Meeting or Training

Akèy yon reyinyon oswa Fòmasyon

  • 100HTG Per 10 people

Service Description

We seek to support the development of local collaborative organizations, and youth led initiatives. Reserve one of our rooms to meet with members of your organization as needed. A minimum of one week advanced notice is needed. Nou chache sipòte devlopman nan òganizasyon lokal kolaborasyon, ak jèn inisyativ dirije. Rezève youn nan chanm nou yo pou rankontre avèk manm òganizasyon ou jan sa nesesè. Yon minimòm de yon semèn avi avanse nesesè.


Közelgő leckék/foglalkozások


Elérhetőségek

bisoubisouhaiti@gmail.com